Çocuğu engelli doğan annenin sigorta primi ve ücretini bir yıl süre ile devlet ödeyecek.

Ana Sayfa » FOTOĞRAF GALERİSİ » Çocuğu engelli doğan annenin sigorta primi ve ücretini bir yıl süre ile devlet ödeyecek.

indir (1)

Çocuğu engelli doğan annenin sigorta primi ve ücretini bir yıl süre ile devlet ödeyecek.

Bu düzenleme 29.01.2016   tarihli  ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirildi. Kanun 10 Şubat 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla çocuğun engelli doğması halinde 360 gün anneye haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilecek. Ücretsiz izin sürelerinin ücretini ve sigorta primini devlet karşılayacak. Engelli çocuğu doğan anneye ödenecek yarım çalışma ödeneği ve priminin nasıl ödeneceğinin şartlarını açıklayalım.
Yarım Çalışma Ödeneği
4447 sayılı Kanuna göre işçiye, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenir. Ödenek süresi, haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır.
Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fon’dan aylık olarak ödenecek. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı (54.9 TL) kadardır.
Ödenme şartları
4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar (günde 3 saat 45 dakika/yarım gün veya haftalık 22.5 saat) fiilen çalışılması,
Doğum ve evlat edinme sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde çalışma ve iş kurumu müdürlüklerine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması, gerekmektedir.
Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum  sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılacak. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.
Sigorta primlerinin ödenmesi
Yarım çalışma ödeneği kapsamında bulunan sigortalılar için, 5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesinde belirtilen prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) üzerinden aynı kanunun 81’inci maddesi uyarınca toplam yüzde 32.5 oranında sigorta primleri işçi ve işveren payları doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenen gün sayısı kadar İşsizlik Sigortası Fonundan Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek.

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

BEYTULLAH DEMİR / ANTALYA

  • Salih UzunMesleğinde dürüst hemde uzman bir mali müşavir
  • Cem SaraçFirmamızın muhasebe işlerini yıllardır sorunsuz ve eksiksiz takip ettiniz teşekkürler
  • Murat ÜnlüMesleğinde uzman bir mali müşavir

FACEBOOKTA BİZ