Mali Danışmanlık Müşavirlik Hizmetleri

Ana Sayfa » HİZMETLERİMİZ » Mali Danışmanlık Müşavirlik Hizmetleri

3

* Faaliyetlerinize odaklanarak, istek ve ihtiyaçlarınızı belirleyip, en doğru çözüme ulaşmak için en uygun yaklaşımı tanımlıyoruz,
* En son bilgi teknolojisi ve dünya çapındaki bilgisayar ağı ile nerede olursanız olun zamanında hizmet veriyoruz,
* Mevzuattaki son değişikliklerden sizi anında haberdar ederek enerjinizin yalnızca işinize yoğunlaşmasını sağlıyoruz  
* İhtiyacınız olan her konuda vergi ve mali mevzuat destek ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.  
* Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması   
* Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması   
* KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi   
* Bordro hazırlama hizmetleri   
* Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması   
* SSK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi   
* Mali mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve istisnalarının optimum düzeyde kullanılması için bilgilendirme ve tavsiyeler sunulması   
* Şirketlerin faaliyetlerine özgü vergisel durumlarının dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık   
* Temel Türk Vergi Kanunlarına (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu vb.) ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık  
* Mali mevzuatta meydana gelen değişikliklerin vergi sirkülerlerimiz yoluyla açıklanması dışında, her şirketin faaliyetlerine özgü olabilecek özellikli çözüm gerektiren durumlarda teknik bilgilendirme ve danışmanlık   
* Vergi İdaresinden gelen bilgi isteme yazısı, ihbarname vb. resmî yazıları usulüne uygun cevaplandırma ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık   
* Şirketlerin borçlanma politikalarının vergisel boyutunun analiz ve değerlendirmesi   
* Tereddüde düşülen durumlarda Vergi İdaresinden yazılı izahat (mukteza/özelge) talebinde bulunmada teknik destek ve danışmanlık

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

BEYTULLAH DEMİR / ANTALYA

  • Salih UzunMesleğinde dürüst hemde uzman bir mali müşavir
  • Cem SaraçFirmamızın muhasebe işlerini yıllardır sorunsuz ve eksiksiz takip ettiniz teşekkürler
  • Murat ÜnlüMesleğinde uzman bir mali müşavir

FACEBOOKTA BİZ